GC Gruppe- Großhandel für SHK Haustechnik - Sanitä, Heizung, Klima
Domů
  • HTI International se představuje

    Hlavním úkolem HTI INTERNATIONAL GmbH se sídlem v Duisburgu je rozvoj a správa podílových účastí na společnostech, které mají své sídlo v zahraničí. Kromě toho provozuje HTI INTERNATIONAL dovozní a vývozní obchod s ocelí a všemi výrobky pro inženýrské stavby a průmyslový sektor. Pod vedením HTI INTERNATIONAL GmbH byly od roku 2006 založeny samostatné zahraniční společnosti HTI v Rumunsku, Bulharsku a České republice. dále >

  • HTI CZ spol. s r.o.

    HTI CZ spol. s r.o. je nejmladší společností HTI International, založená 12. března 2012. Zpočátku své činnosti využívala HTI CZ spol. s r.o. v rámci GC Gruppe ke své činnosti prostory a zázemí sesterské společnosti skupiny Gienger spol. s r.o. Od roku 2015 působí HTI CZ spol. s r. o. na Českém trhu samostatně, ve vlastních prostorách. dále >

POZORNOST MUSÍ BÝT SOUSTŘEDĚNA NA ZÁKAZNÍKA

28.04.2014

Interview s Horstem Collinem, odpovědným za skupinu HTI, při příležitosti 20. jubilea:

„POZORNOST MUSÍ BÝT SOUSTŘEDĚNA NA ZÁKAZNÍKA“

20 let zkušeností a otevřenosti vůči inovacím: Od svého založení v roce 1994 je ¬skupina HTI důležitým partnerem pro produkty související s inženýrskými stavbami a průmyslovou technikou, který nabízí široký výběr kvalitních systémů. Horst Collin, odpovědný koordinátor HTI, se v rozhovoru ohlíží za nejdůležitějšími milníky uplynulých let a vysvětluje, na čem mu do budoucna záleží.

Perspektiv:  20 let existence skupiny HTI – jaké je Vaše osobní resumé?
Horst Collin: O pár vrásek víc a mnoho, velmi mnoho zkušeností. Ale ne, teď vážně. V roce 1994 založil můj otec společně s Wirtschaftliche Vereinigung (WV AG) skupinu HTI. První společností byla HTI COLLIN & SCHULTEN KG.

Dnes generuje HTI obrat ve výši 500 mil. eur, tvoří ji 14 partnerských společností a víc než 65 poboček. Zaměstnáváme přes 1 200 zaměstnanců a máme zastoupení v pěti dalších evropských zemích. Na to by byl hrdý nejen můj otec, který bohužel v roce 2011 zemřel, ale i já jsem díky tomu optimistický, pokud jde o výhled na příštích 20 let.

Perspektiv: Jak se vyvíjela Vaše kariéra ve skupině HTI?
Horst Collin: Poté, co jsem se vystudoval bankovnictví a makroekonomii, jsem nejdřív sbíral zkušenosti „venku“, v Gelsenwasser AG. Od roku 1999 však pracuji ve skupině HTI a rozšířil jsem své znalosti v několika společnostech HTI. V roce 2002 jsem vstoupil jako osobně ručící společník do RHEIN-RUHR COLLIN KG, kde jsem zodpovídal za čím dál více oblastí. Od roku 2009 jsem odpovědný výlučně za koordinaci skupiny HTI.

Perspektiv: Co byly z Vašeho pohledu milníky uplynulých 20 let?
Horst Collin: Vedle založení skupiny HTI v roce 1994 považuji za rozhodující rok 1999. V této době převzala k 31. prosinci RHEIN-RUHR COLLIN podíly WV AG a skupina HTI se tak stala 100procentní dceřinou společností skupiny GC. Jednalo se o důležitý milník v tom ohledu, že bylo možné do budoucna přijímat zásadní rozhodnutí a stanovovat strategii podniku. Výrazný posun zaznamenala naše skupina v roce 2001, kdy do skupiny HTI vstoupili partneři Feldtmann a Hortmann. Obě společnosti přinesly nejen své know-how, ale také nárůst obratu. V roce 2012 jsme kromě toho zadali vypracování studie o trhu v oblasti inženýrských staveb. Chtěli jsme vědět, v čem pro nás a naše zákazníky a dodavatele spočívá potenciál sektoru inženýrských staveb a co musíme udělat, abychom jim mohli nabídnout jistou perspektivu a včas využili příležitosti, které nám trh dává. Na základě výsledků a zjištění jsme rozjeli několik procesů. Specializovali jsme sortiment, nebo ho také smysluplně rozšiřovali, např. v oblasti průmyslových technologií a GaLaBau. Spojili jsme se s novými partnery z průmyslového sektoru a budujeme vlastní sítě. Profitovat z toho mohou naši zákazníci i partneři z řad dodavatelů.

Perspektiv: Na co jste v HTI obzvlášť hrdý?
Horst Collin: Bez debat jsou to naši zaměstnanci, to je základ našeho úspěchu. Spolupráce a výměna zkušeností s nimi je také to, co mne osobně na každodenní práci nejvíc baví. To byste nevěřili, jak úžasné nápady se někdy zrodí už jen z telefonátů, mítinků nebo prostě na chodbě! Skupina HTI může být šťastná, že má takové zaměstnance, kteří odpovědně plní své úkoly a pracují i nad jejich rámec, mají podnikatelského ducha, uvádějí nápady do praxe a přispívají tak úspěchu. Proto všichni osobně ručící společníci skupiny HTI podporují jejich volný prostor a oceňují jejich angažovanost na všech úrovních podniku. Větu „Tak se to vždycky dělalo.“ ve slovníku HTI proto nemáme.

Perspektiv: Co bylo pro Vás největším zlomem?
Horst Collin: Dřív bylo všechno založeno čistě na vztazích. O tom, komu bude zakázka přiklepnuta, rozhodovaly zásadní měrou osobní známosti. Pak jsem zaznamenal období, v němž o všem rozhodovala cena. Proto teď hodnotím velmi kladně, že už několik let hrají kromě ceny roli také další hodnoty, díky nimž je každodenní život zákazníků efektivnější. Neboť to je naše silná stránka. Proto nabízíme neobvyklé služby, např. v oblasti logistiky nebo eBusinessu, které neustále znovu přizpůsobujeme potřebám našich zákazníků a požadavkům trhu.

Perspektiv: Co Vás osobně fascinuje na sektoru inženýrských staveb?
Horst Collin: Tak dobře, buďme upřímní. Ve srovnání s emočně bohatšími produkty domovní techniky, speciálně sanitární techniky, nejsou výrobky pro inženýrské stavby zrovna „sexy“. Prostě se někam zahrabou, estetika tu není příliš důležitá. Ale právě inženýrské stavby jsou velmi citlivou oblastí. Výrobky musejí splňovat vysoké ekologické a bezpečnostně technické požadavky. Inženýrské stavby jsou fascinující právě komplexní technikou, vypilovanými systémy. Doslova „stínová existence“ proto vlastně vůbec nekoresponduje s jejich technologiemi.

Perspektiv: Jak se HTI staví k tématům, jako je ochrana životního prostředí a sociální odpovědnost?
Horst Collin: Pro nás jsou tato témata důležitá a jsou zakotvena v našich hodnotách. To je vidět i na našem produktovém portfoliu a našich těžištích. Relativně brzy jsme se začali věnovat tématům souvisejícím s používáním obnovitelných energií, např. elektrárny na bio paliva nebo geotermie. Napříč celou skupinou se nebojíme investic ve jménu ochrany životního prostředí. Dbáme například na to, aby byl náš vozový park velmi moderní, protože chceme jezdit po silnicích a produkovat přitom pokud možno malé množství škodlivin.Kromě toho si uvědomujeme – každý jednotlivý partner HTI ve své lokalitě – také svou regionální odpovědnost. S velkým nasazením se věnujeme vzdělávání mládeže a vyučené studenty potom z 90 procent také přijímáme do zaměstnání.  Řada společností HTI také navíc podporuje obecně prospěšné projekty.

Perspektiv: Čím se z Vašeho pohledu skupina HTI liší od jiných podniků?
Horst Collin: Pro všechny partnery, kteří ke skupině HTI patří, jsou typické struktury středně velké firmy. Výhoda je nabíledni. Známe naše regionální zákazníky a jsme jim blízko.  Současně to znamená, že také naši zaměstnanci se silně identifikují s podnikatelskými cíli partnerů HTI. Vědí, že jejich šéf – osobně ručící společník – ručí celým svým majetkem. To je zcela jiná motivace. Zároveň všechny společnosti HTI profitují z logistické síly, nabídek eBusinessu nebo synergií, které jim přináší silná skupina. Tak se rodí spolehlivost, důvěra a kvalita.

Perspektiv: Co byste si přál do budoucna? Jak bude podle Vás vypadat skupina HTI za 20 let?
Horst Collin: „Omezování komplexnosti“ – toto spojení sice zavání zjednodušováním, ale je právě tím heslem, které je dnes a bude i za 20 let a později mimořádně důležité. V centru pozornosti musí být zákazník, a to před vyřízením vlastní zakázky, během něj i po něm. Proto si také chceme širokými a moderními službami, jako např. intuitivním elektronickým řešením nákupu, v budoucnu zachovat svou flexibilitu a reagovat na měnící se podmínky na trhu, regionální specifika nebo potřeby našich zákazníků. Ukázalo se, že to je a bude úspěšná strategie. Skupina HTI se navíc v době, v níž zažíváme víc než kdy dříve „záplavu informací“, považuje za prostředníka mezi průmyslem a uživateli. Budeme ještě víc podporovat výměnu poznatků a zkušeností mezi odborníky a vytvářet sítě. To je základní předpoklad pro prosazení moderních technologií a postupů.