GC Gruppe- Großhandel für SHK Haustechnik - Sanitä, Heizung, Klima
Domů
 • HTI International se představuje

  Hlavním úkolem HTI INTERNATIONAL GmbH se sídlem v Duisburgu je rozvoj a správa podílových účastí na společnostech, které mají své sídlo v zahraničí. Kromě toho provozuje HTI INTERNATIONAL dovozní a vývozní obchod s ocelí a všemi výrobky pro inženýrské stavby a průmyslový sektor. Pod vedením HTI INTERNATIONAL GmbH byly od roku 2006 založeny samostatné zahraniční společnosti HTI v Rumunsku, Bulharsku a České republice. dále >

 • HTI CZ spol. s r.o.

  HTI CZ spol. s r.o. je nejmladší společností HTI International, založená 12. března 2012. Zpočátku své činnosti využívala HTI CZ spol. s r.o. v rámci GC Gruppe ke své činnosti prostory a zázemí sesterské společnosti skupiny Gienger spol. s r.o. Od roku 2015 působí HTI CZ spol. s r. o. na Českém trhu samostatně, ve vlastních prostorách. dále >

Kanalizace

V oblasti likvidace odpadních látek stojí ve středu všeho dění ochrana a bezpečnost životního prostředí. Všechna relevantní média je třeba zlikvidovat ekologicky a současně hospodárně. Proto jsou také kladeny vysoké technické požadavky na potrubní vedení, liniové odvodňovací systémy, žlábkové, drenážní a šachtové systémy, odlučovače olejů a tuků. To, co dnes instalujeme, musí také zítra technicky bezvadně fungovat a odpovídat zákonným požadavkům a normám. Dlouholeté zkušenosti v této oblasti jsou klíčovou kompetencí HTI. Komplexní servis sahá od poradenství až po pomoc při plánování.

Spektrum produktů:

 • žlábkové systémy
 • drenážní systémy
 • plastové kanalizační potrubí
 • kameninové potrubí/litinové kanalizační potrubí
 • železobetonové potrubí/betonové potrubí
 • litinové kanály pro silnice a dvory A
 • kanalizační šachty z betonu/plastu
 • kabelové chráničky a tvarovky pro odlučovací techniku